top of page
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (มอบไข่ไก่และน้ำดื่ม ให้กับวัดหัวถนน และวัดบางเลน) ทางวัดกลางบางพระ(หลวงพ่อสมหวัง)

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 (มอบไข่ไก่และน้ำดื่ม ให้กับวัดหัวถนน และวัดบางเลน)ทางวัดกลางบางพระ(หลวงพ่อสมหวัง)

BTT00538.JPG
bottom of page