top of page
  • Writer's pictureวัดกลางบางพระ

โครงการงานสาธารณสงเคราะห์ "ช่วยเหลือปันน้ำใจ สานความหวังให้สมหวัง"

ร่วมบริจาคพร้อมรับสติ๊กเกอร์ ขอให้สมหวัง (ชมรมจิตอาสา มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ จังหวัดนครปฐม) ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567

ทางโครงการงานสาธารณสงเคราะห์ ”ชมรมจิตอาสา มูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง" โดยการนำของ พระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ และคณะจิตอาสาฯ ได้นำเงินร่วมสมทบทุนจากโครงการ "ช่วยเหลือปันน้ำใจ สานความหวังให้สมหวัง" นำเงินบริจาครวม 92,860 บาท สิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ต่าง ๆ ที่จำเป็น ไปมอบให้กับน้อง ๆ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดทั้ง 3 แห่งในภาคใต้ ได้แก่

1.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด พัทลุง มอบเงินจำนวน 31,110 บาท พร้อมสิ่งของ

2.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด สงขลา มอบเงินจำนวน 30,070 บาท พร้อมสิ่งของ

3.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัด สตูล มอบเงินจำนวน 31,680 บาท พร้อมสิ่งของ

ทางชมรมจิตอาสา มูลนิธิหลวงพ่อสมหวังฯ ได้ดำเนินการส่งมอบเงิน และสิ่งของให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดทั้ง 3 แห่งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย

ขอให้ผู้ร่วมบริจาคและร่วมทำบุญ จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จและความสมหวัง0 comments

Comments


bottom of page