top of page
  • Writer's pictureวัดกลางบางพระ

มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 วันนี้ทางหลวงพ่อพระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานอำนวยการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัพิบัติคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม, หลวงพ่อพระธรรมวชิรเจติยาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14/รองประธานอำนวยการฯ, หลวงพ่อพระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม/รองประธานอำนวยการฯ, พระครูปุญญาภิสันท์ เจ้าคณะอำเภอบางเลน/หัวหน้างานสาธารณสงเคราะห์ และพระครูศรีสุตากร ประธานหน่วยฯ/ผู้ประสานงานดำเนินการฯ พร้อมสำนักงาน ปภ. จังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 7 ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม ของนางสาว อรุณสิริ เนตรวิริยะกุบ ประสบเหตุอัคคีภัย เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับความเสียหาย และได้รับความเดือดร้อนในเบื้องต้น0 comments

Comments


bottom of page