top of page
  • Writer's pictureวัดกลางบางพระ

พิธีสรงน้ำพระ ขอขมาพระรัตนตรัย

ภาพกิจกรรมประเพณี "พิธีสรงน้ำพระ ขอขมาพระรัตนตรัย" วันที่ 15 เมษายน 2567 ณ วัดกลางบางพระ จังหวัดนครปฐม ของชาวบ้านต.บางพระ และใกล้เคียง0 comments

Comments


bottom of page