top of page
  • Writer's pictureวัดกลางบางพระ

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 (วันเข้าพรรษา)

ณ วัดกลางบางพระ (หลวงพ่อสมหวัง) ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา "กองบุญละ 99 บาท" หรือตามกำลังศรัทธา

ได้ที่ บัญชีธนาคาร กสิกรไทย ชื่อบัญชี วัดกลางบางพระ เลขที่บัญชี 3682420617 หรือ QR Code


อานิสงส์ของการถวายเทียนพรรษา คือ

1. ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน

2. ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ

3. ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหา ให้ร้ายกลายเป็นดี

4. เจริญไปด้วยมิตรบริวาร

5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย

6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว

7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์

8. หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน0 comments

Comments


bottom of page